FOR INDUSTRY FOR INDUSTRY
Organizátor


ABF, a.s.
Areál
PVA

Veletrh FOR INDUSTRY

Společnost TEXIMP představí 3 až 5-ti osé vertikální vysokorychlostní obráběcí centrum HAAS

V řadě průmyslových oborů je dnes populární obrábění v 5 osách, které zrychluje výrobu a zvyšuje přesnost. Haas Automation nabízí širokou řadu pětiosých vertikálních obráběcích center DT-1, DT-2, DM-1, DM-2, které budou na veletrhu FOR INDUSTRY prezentovány na stánku společnosti TEXIMP. Tato dynamické obráběcí centrum s velmi krátkou dobou výměny nástroje je vhodné pro sériovou výrobu s požadavkem na krátké časy obrábění.

05.02.2016 13:04:12 více


Společnost Pružiny Praha představí novinku - pružiny z nekruhových drátů a prodej kalených planžet

Společnost Pružiny Praha vyrábí pružiny a tvarové díly z drátů a kalených pásků pro všechna odvětví průmyslu.

Od letošního roku společnost vyrábí pružiny a kroužky z drátů čtvercového a obdélníkového průřezu.

Další novinkou je prodej kalených planžet z uhlíkových i nerezových ocelí od tloušťky 0,1 mm.

25.01.2016 09:19:41 více


Úřad průmyslového vlastnictví na veletrhu FOR INDUSTRY

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní kromě funkce patentového a známkového úřadu také funkci speciálního informačního centra průmyslového vlastnictví. ÚPV se zabývá vzděláváním veřejnosti o průmyslových právech formou e-learningových kurzů a pravidelných seminářů. V posledních několika letech se snaží vzdělávat o průmyslových právech také děti a mládež na základních a středních školách. Pro ně má připraveny přednášky a výukové materiály, které poutavou a zábavnou cestou objasňují problematiku průmyslových práv. Řadu průmyslově právních informací Úřad veřejnosti zprostředkovává také prostřednictvím Internetu. Na Internetu jsou k dispozici také rešeršní databáze – je to databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze označení původu a zeměpisných označení. V těchto systémech je možné bezplatně provádět informativní rešerše.

Na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví mají návštěvníci možnost se seznámit s informacemi a národními i zahraničními informačními databázemi průmyslových práv, které ÚPV zpřístupňuje na svých internetových stránkách, a se způsobem, jak si v nich vyhledat informace o stavu techniky a také konzultovat různé otázky související s oborem průmyslových práv.

19.01.2016 10:53:12 více


PF 2016

Vážení vystavovatelé, návštěvníci,


děkuji za vaši přízeň a projevenou důvěru v roce 2015. Přeji vám klidné vánoční svátky a hodně spokojenosti a úspěchů do roku následujícího.


Těším se na naši společnou cestu v roce 2016. 

Tomáš Kotrč

generální ředitel ABF, a.s.


22.12.2015 12:31:00 více


Ohlédnutí za Rokem průmyslu a technického vzdělávání

V průběhu celého roku 2015 podporoval Svaz průmyslu a dopravy ČR zájem o technické vzdělávání společně se zástupci firem, škol a mnoha organizací a institucí, ale i vládní politici, kteří slibují pokračovat v podpoře technického vzdělávání a zejména v požadovaných úpravách financování školství. Společnost ABF, a.s. se také zapojila do této kampaně.

Během roku se po celé republice uskutečnilo více než 400 akcí, a i když je jisté že vzdělávací systém nelze změnit za pouhý rok, podařilo se v některých oblastech propojit firmy a školy, zorganizovat exkurze žáků,  regionálních setkání zástupců škol, firem a veřejné správy, pořádat soutěže či dny otevřených dveří i odborné veletrhy.

Cílem bylo přispět k popularizaci technických oborů a poukazovat na přetrvávající bariéry v jejich vnímání, například průzkumem mezi rodiči žáků ZŠ. Na www.rokprumyslu.eu jsou prezentována klíčová odvětví, nabídky technického vzdělávání, příklady dobré praxe, informace o prosazovaných systémových změnách i volnočasových aktivitách vážících se k technice a průmyslu. Zde jsou také umístěny desítky videoreportáží z akcí kampaně i atraktivní animovaný videospot, který je k dispozici a využití.

Rodičům by při rozhodování o tom, na jakou střední školu poslat své dítě, měla pomoct ojedinělá elektronická publikace pod názvem Almanach technického vzdělávání. Ačkoliv Rok průmyslu a technického vzdělávání končí, Svaz průmyslu a dopravy bude dál aktivně podporovat technické vzdělávání s prioritním cílem působit na změny legislativy a na vzdělávací systém.

18.12.2015 15:44:33 více


Mezi vystavovatele se vrací společnost TAJMAC-ZPS

Mezi vystavovatele veletrhu FOR INDUSTRY se v roce 2016 opět vrací firma TAJMAC – ZPS, která se zúčastní se třemi stroji na ploše cca 200 m2. Dvěma dlouhotočnými automaty a jedním obráběcím centrem. Jako atrakci pro návštěvníky přiveze i rally speciál v brandu TAJMAC-ZPS. Ředitel divize Manurhin Tomáš Dederle k účasti dodává: „My v TAJMAC-ZPS ve Zlíně jsme přesvědčeni, že pražskou výstavu potřebujeme. Vzhledem k časové náročnosti a věčné přestavbě dálnice D1 se spousta zákazníků z oblasti Prahy a z oblastí na sever, západ a jih od Prahy do Brna vůbec nevypraví.  Ano, návštěvnost veletrhu FOR INDUSTRY není dle potřeb naší společnosti vyhovující.  Ale těžko můžeme očekávat, že se zvýší, pokud se nezvýší i počet vystavujících firem. Na veletrhu je nutné posílit obory dodavatelů nástrojů a příslušenství a řadu dodavatelů strojů. Veletrh FOR INDUSTRY má ambici stát se do budoucna specializovaným veletrhem zaměřeným na obrábění a opustit svůj charakter všeobecného průmyslového zaměření. A je pouze na nás, jestli tuhle transformaci chceme nebo ne, jestli pro nás je nebo není obchodně zajímavá.  Pro TAJMAC-ZPS zajímavá je. Česká republika je pro nás klíčovým trhem“.

01.12.2015 10:25:20 více


Upozornění pro vystavovatele

Prohlášení společnosti ABF, a.s. k jednání EXPO Guide S.C., Fair Guide, Connect Publisher S.C.
 
Společnost ABF, a.s. potvrzuje, že nemá a v minulosti neměla s uvedenými společnostmi, které vydávají katalog hospodářských subjektů, žádné smluvní vztahy, které by se vztahovaly k prezentaci a propagaci vystavovatelů na veletrzích a výstavách. Společnost ABF, a.s. se distancuje od praktik těchto firem.
 
Doporučujeme, aby vystavovatelé na nabídky Expo Guide, Connect Publisher a podobných firem nereagovali.
 

Oficiálním partnerem společnosti ABF, a.s., která zpracovává katalogy a průvodce pro návštěvníky, je firma Exponex s.r.o.

 

18.12.2015 15:50:18 více


Software a služby nejen pro strojírenské firmy

Na veletrhu FOR INDUSTRY se poprvé představí Společnost TPV group s.r.o., která se specializuje na vývoj a implementaci systému TPV2000. Dále se zabývá distribucí konstrukčního systému Solid Edge, obráběcího systému CAM Express a systému na správu dat Teamcenter od firmy Siemens PLM Software. Všechny produkty implementujeme, školíme a následně poskytujeme technickou podporou.

25.11.2015 13:02:45 více


Přípravy na 15. ročník veletrhu FOR INDUSTRY v plném proudu

Další ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií se uskuteční na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany od 10. - 13. května 2016 v rámci jarních průmyslových veletrhů pro odbornou veřejnost.                                                               
Vystavovatelé předvedou pestrou nabídku nových produktů a technologií, připraveny budou i tematické přednášky a semináře. Pro návštěvníky bude připravena prezentace významných tuzemských i zahraničních firem. Už nyní jsou přihlášeny například firmy Mitutoyo Česko s.r.o., ATEQ Sp, z.o.o., Jiří Štěpánek – INDEVA, DEOM s.r.o, Kasys s.r.o., Advantage-Fl.cz s.r.o., ITFuture s.r.o. mnoho dalších.

Vystavovatelé mohou jako každý rok přihlásit své nejinovativnější výrobky a produkty do soutěže GRAND PRIX. Ocenění TOP EXPO si pak odnesou nejpůsobivější expozice veletrhu a to do 50m² a nad 50 m².

30.09.2015 14:26:39 více


Jarní průmyslové veletrhy v roce 2016 delší o den za stejnou cenu

 Již tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR ENERGO a FOR LOGISTIC budou rozšířeny o veletrh 3D technologií FOR 3D, veletrh informačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS a mezinárodní dopravní veletrh FOR TRANSPORT.
Významnou novinkou je prodloužení termínu konání ze tří na čtyři dny. Ačkoliv se průmyslové veletrhy rok od roku rozšiřují o nové obory, cenová politika zůstává i v roce 2016 stejná. Vstřícná cenová politika pro vystavení strojů a velkých exponátů zůstává také zachována. Přihlášky jsou ke stažení v sekci PRO VYSTAVOVATELE.

30.09.2015 13:49:37 více
TZB-info
TZB-info Čínská Kaidi chce ve Finsku postavit závod na biopalivo ELTODO v Ústí nad Labem zrekonstruuje tři měnírny pro napájení trolejbusů Siemens představí na veletrhu AMPER 2016 budoucnost digitalizace Obnovitelné zdroje potřebují stabilní legislativní prostředí ENRA SERVICES garantuje cenu plynu 36 měsíců Obchodní modely pro implementaci solárních tepelných soustav v SCZT
Závěrečná zpráva 2015